ห้องเรียนรู้เทคโนโลยี….

ประเมิน ครู https://forms.gle/d9pewRM2uFCTonDn9

เรียนรู้ไปกับ Project 14 นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) https://proj14.ipst.ac.th/

เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาผสานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาได้ที่เมนูด้านบน ครับ

ข่าวน่ารู้อัพเดต….

สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของเว็บไซด์ std.in.th/stem

รวมภาพกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

โดย คุณครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน