การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา
บทที่ 2 การหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี (มฐ. ว4.1 ม.4/1)
บทที่ 8 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 10 ผลกระทบของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 เครื่องมือพื้นฐาน (มฐ. ว4.1 ม.4/5)
บทที่ 11 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 12 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 5 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (มฐ. ว4.1 ม.4/2,3,4)
บทที่ 13 การออกแบบเชิงวิศวกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *