การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
บทที่ 1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5


บทที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 5 การระบุปัญหา
บทที่ 6 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
บทที่ 7 การออกแบบแนวคิด
บทที่ 8 การทดสอบและประเมินผล

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การเขียนรายงาน
บทที่ 10 การนำเสนองาน

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 11 ทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 12 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *