การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

https://www.scimath.org/ebook-technology/download/1503/10090/83

หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี
บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 6 แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 8 การวางแผนการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การนำเสนอ

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 10 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
บทที่ 11 ชิ้นงานของฉัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *