จุดประสงค์ของ STD.in.th

STD.in.th ก่อตั้งขึ้นโดย KKU COE#18 (ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) จัดทำขึ้นเนื่องจากศิษย์เก่าท่านหนึ่งมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งและรับผิดชอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มเพื่อนๆของคุณครูท่านนั้นจึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ช่วยกันแบ่งปันความรู้ทางหน้าเว็บไซต์, แบ่งปันพื้นที่โฮสติงให้นักเรียนได้ทดลองสร้างเว็บไซต์จริงบนโลกออนไลน์

1.) ให้พื้นที่โฮสติงฟรีไม่จำกัด ตลอดอายุการใช้งาน
2.) เผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางหน้าเว็บไซต์ std.in.th
3.) โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถขอพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งานได้